מקבץ המלצות

Recommendation - IR David-page-001.jpg
Recommendation - IR David-page-001.jpg
Recommendation 1-page-001.jpg
Recommendation 1-page-001.jpg
ראובן ירון,סמנכ"ל חברת עיר דוד
ראובן ירון,סמנכ"ל חברת עיר דוד
אהוד רויטמן,מנכ"ל אור עבודות לשעבר
אהוד רויטמן,מנכ"ל אור עבודות לשעבר