top of page

אבי פוה - ייעוץ, פיקוח ובניה

  • מתן שירותי ניהול ,תיאום ופיקוח על פרויקטים בתחומי הבניה הציבורית , בניה פרטית, תמ"א 38, תשתיות ופיתוח

 

  • ניהול ופיקוח עבודות שלד , גמר ,מערכות תברואה, מיזוג אוויר ,חשמל ותקשורת

 

  • ליווי פרויקטים משלב התכנון, המכרז, ניהול הפרויקט וייצוג המזמין מול הקבלן המבצע.

 

  • טיפול בחשבונות ,ניהול תקציב ,תיאום עם יועצים, בדיקת מפרטים

 

  • כיום מועסקים בחברה - מהנדס אזרחי ומפקחי בניה מקצועיים.

bottom of page