top of page

מה נעשה ב 30 שנה?

 

 

קבלן רשום

מנהל עבודה מוסמך

לימודי תעודה ניהול פרויקטים טכניון

בוגר קורס איטום ובידוד מטעם הטכניון

present - 2003 מפקח עצמאי ומנהל פרויקטים 

                        פרטיים, כולל תמ"א 38, שיפוצים     

                        ובניית בתי פרטיים.                                                  כ- 200 יחידות דיור

2004–2003     ניהול פרויקט מכללת הרצוג –

                       ישיבת הר עציון אלון שבות 2500 מ"ר

1991-2003    מנהל אתרי בניה בחברת אור עבודות: 

                     בניית כ-280 יחד' באפרת

                     בניית בתי ספר בגוש עציון

                     עבודות גמר פנימייה בקריית ארבע

 

1989-1991   מנהל אתר בניה חברת עיר דוד -

                    בנית שכונה באפרת

1984-1989   מנהל צוות בניה בקיבוץ כפר עציון

bottom of page